Ons doel

Organisaties en centra voor spirituele groei

Het doel van CVSO is het beheren en opzetten van organisaties en centra voor spirituele groei, met als kerngedachtengoed het eigen bewustzijn en de persoonlijke ontwikkeling. Het beheren van het gedachtegoed: ‘De mens kan zich optimaal ontwikkelen om zich zo goed mogelijk staande te houden in de huidige en toekomstige maatschappij’.

CVSO draagt zorg voor het verder ontwikkelen en uitdragen van het gedachtegoed van ‘Ik Ben Bewust’ met als basisprincipe dat kinderen en volwassenen hun eigen ‘leerweg’ en ontwikkeling (kunnen) opgaan.

Het gedachtegoed van CVSO

‘De mens kan zich optimaal ontwikkelen om zich zo goed mogelijk staande te houden in de huidige en toekomstige maatschappij’.