Doel en Visie

Ons doel en visie

CVSO draagt zorg voor het verder ontwikkelen en uitdragen van het gedachtegoed van ‘Ik Ben Bewust’ met als basisprincipe dat kinderen en volwassenen hun eigen ‘leerweg’ en ontwikkeling (kunnen) opgaan.

Het doel van CVSO is het beheren en opzetten van “Ik Ben Bewust” onderwijsplekken en centra voor spirituele groei, met als kerngedachtengoed het eigen bewustzijn en de persoonlijke ontwikkeling. Het beheren van het gedachtegoed: ‘De mens kan zich optimaal ontwikkelen om zich zo goed mogelijk staande te houden in de huidige en toekomstige maatschappij’.

Het gedachtegoed van CVSO

‘De mens kan zich optimaal ontwikkelen om zich zo goed mogelijk staande te houden in de huidige en toekomstige maatschappij’.

Wat wordt bedoeld met spiritueel onderwijs.

Spiritueel onderwijs

De kern van ons spiritueel onderwijs, is het bewustzijn, dat een leer/ervaringsplek op de eerste plaats een energetisch veilige plaats is waarin zowel het kind als begeleiders de mogelijkheid hebben om bewust te zijn wie zij werkelijk zijn: individuele wezens met een eigenheid in bewustzijn, talenten, capaciteiten en een recht op hun persoonlijke ontwikkeling.

Het kind en begeleiders zijn zich bewust van hun eigen kwaliteiten, krachten en energieën waardoor ze zich veilig voelen. Veilig voelen is de belangrijkste voorwaarde voor een natuurlijke ontwikkeling als creatie voor zelfacceptatie en zelfwaardering. Zelfacceptatie en zelfwaardering zijn de bakermat van zelfstandigheid.

Een basis voor bewustzijn

Cognitieve vermogens en zelfontplooiing kunnen zich ontwikkelen in een omgeving waar bewustzijn heerst.  Deze ontwikkeling is niet beperkt tot het zuiver cognitieve maar gaat uit van de eigen bewuste levensweg en een persoonlijk proces dat nauw verbonden is met de gemeenschap waarin we leven. Het bewust aangaan van het levensproces geeft vrijheid, innerlijke kracht, vertrouwen, autonomie, onvoorwaardelijke liefde, warmte, inzicht, passie en vreugde.

Kenmerkend voor het Spirituele onderwijsconcept is het scheppen van een basis voor bewustzijn, een levenswijze, waaruit kind vanuit zijn passie en zelfstandigheid leeractiviteiten oppakt.

CVSO draagt zorg voor het verder ontwikkelen en uitdragen van het gedachtegoed van ‘Ik Ben Bewust’ met als basisprincipe dat kinderen en volwassenen hun eigen ‘leerweg’ en ontwikkeling (kunnen) opgaan.