Bestuursleden

Raad van Toezicht

Het dagelijkse bestuur van Stichting Centrum Voor Spirituele Ontwikkeling (CVSO) wordt gecontroleerd door de leden van de Raad van Toezicht, welke erop toezien dat de stichting haar gestelde doelen bereikt en financieel gezond blijft.

Jean Freer
Bestuurder
Gentille Boijmans
Bestuurder
Bob Haenraets
Voorzitter
Alice Roest
Secretaris
R. A. Haenraets
Penningmeester