CVSO

Organisaties en centra voor spirituele groei

CVSO is een stichting die zich maatschappelijk inzet vanuit hun gedachtegoed “Ik Ben Bewust” Onderwijs.

Primair gezien richt de stichting CVSO zich op het doen geven en bevorderen van primair en voortgezet onderwijs, in de zin van de Wpo en Wvo en / of andere onderwijswetten. De “Ik Ben Bewust” onderwijsplekken zijn voor iedereen toegankelijk maar richten zich maatschappelijk gezien op gezinnen waarvan de kinderen uitvallen in het regulier onderwijs.

Het werkmotto van CVSO

“Wij werken vanuit hart en ziel en helpen de kinderen van nu om hun volledige potentieel tot uitdrukking te laten komen in een veilige, liefdevolle, open en respectvolle omgeving.”